Hakkımızda

Hakkımızda

Vetal Serum ve Biyolojik Ürünler Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş

Beşeri Antiserum Üretim Merkezimiz; başta akrep ve yılan antiserumu olmak üzere Ülkemiz ve yakın çevresinin (özellikle Ortadoğu Bölgesi’nin) antiserum ihtiyacını karşılamak üzere, 2004 yılında Türkiye’de GMP koşullarında kurulmuş ilk özel sektör yatırımıdır.

Kuruluşundan itibaren üretme amacını güttüğü ürünlerin spesifikliği nedeniyle; birçok zorlukla karşılaşmasına rağmen; özel sektör mantığının çok ötesinde başta ülke insanına sonrasında da ülke ekonomisine yararı dokunma konusunda tüm gücüyle çaba sarf etmektedir.

08.07.2011 ve 1 nolu ruhsata sahip Acsera® 5 ml Enjeksiyonluk Çözelti Konsantresi İçeren Flakon isimli akrep antiserumu ve 16.10.2014 tarihli ve 2014/785 sayılı ruhsata sahip Polisera® 10 ml IM/IV Yılan Isırmalarına Karşın Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Flakon isimli yılan antiserumu ürünümüz piyasadadır. Özellikle yılan antiserumunun firmamız tarafından yerlileştirilmesi sonrasında ithalatın önüne geçilmek ile birlikte; yerlileştirmenin çarpan etkisi olan ihracat ile de ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanmıştır.

Beşeri Antiserum Üretim Merkezimizde, kapasite artışı ile birlikte mevcut antiserumlara ek olarak AR-GE çalışması yürütülen Kuduz Antiserumu, Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı Antiserumu, Botulismus Antiserumu, Tetani Antiserumu ve Ülkemize ithalat yoluyla temin edilen diğer tüm antiserumların üretilmesi en kısa zamanda hedeflenmektedir.